Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2020, № 5-6, с. 3-9.
DOI: 10.15222/TKEA2020.5-6.03
УДК 628.931
Екологічні проблеми освітлення та перспективи застосування енергоощадних світлодіодних освітлювальних систем з комбінованим електроживленням
(українською мовою)
Коломзаров Ю. В.1, Костильов В. П.1, Сорокін В. М.1, Ніколаєнко Ю. Є.2, Пекур І. В.1,
Корнага В. І.1, Коркішко Р. М.1

Україна, м. Київ, 1Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, 2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Запропоновано концепцію комбінованого електроживлення освітлювальної системи, яка дозволяє зменшити енергоспоживання від централізованої електромережі завдяки використанню фотоперетворювачів сонячної енергії, що підвищує світлову ефективність приладу принаймні на 20% при застосуванні лише промислово впровадженої елементної бази. Конструкція передбачає також відмову від акумуляторів, що значно збільшує термін її експлуатації, надійність та екологічну безпечність, а можливість розміщення фотоелектричних перетворювачів у безпосередній близькості від споживачів дозволяє зменшити омічні втрати й значно підвищити економічну та енергетичну ефективність таких систем.

Ключові слова: система освітлення, сонячна енергетика, світлова ефективність, фотоперетворювачі сонячної енергії.

Дата подання рукопису 23.11 2020