Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2020, № 5-6, с. 40-47.
DOI: 10.15222/TKEA2020.5-6.40
УДК 620.17.05
Електронні засоби дослідження механічних властивостей біологічних тканин
(українською мовою)
Дубко А. Г.1,2, Осіпов Р. С.1, Бондаренко Ю. В.1, Бондаренко О. Ф.1

Україна, м. Київ, 1КПІ ім. Ігоря Сікорського; 2ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України.

Описано розроблений експериментальний апаратно-програмний комплекс для дослідження деформації біологічних тканин і біосумісних матеріалів при стисненні та представлено результати її практичного застосування. Проаналізовано отримані залежності механічного напруження зразків біологічних тканин від їхньої деформації під дією тиску. Наведено приклади використання практичних даних, вимірюваних розробленою установкою, та визначено подальші кроки для розвитку досліджень в даному напрямку.

Ключові слова: апаратно-програмний комплекс, біологічна тканина, біосумісний матеріал, вимірювання, механічні властивості.

Дата подання рукопису 16.11 2020