Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2021, № 3-4, с. 9-16.
DOI: 10.15222/TKEA2021.3-4.09
УДК 629.5.064.5
Пристрій для дослідження температурної сталості характеристик перетворювачів напруги в частоту
(українською мовою)
Завадський В. А.1, Харченко Р. Ю.1, Дранчук С. М.2, Цацко В. І.2

Україна, 1Національний університет «Одеська морська академія», 2Одеський національний морський університет.

Розроблено та реалізовано пристрій для автоматичного вимірювання вихідних характеристик перетворювачів «напруга — частота» за різних значень температури, який можна використовувати для визначення механічних напружень у корпусі судна. Експериментально досліджено роботу тензометричних датчиків суднового обладнання у поєднанні з такими перетворювачами. В запропонованій системі застосовуються тензорезистори та інтегральні перетворювачі, характеристики яких значною мірою залежать від температури.

Ключові слова: тензорезистивні датчики, напруга, частота, перетворювач, температурна сталість.

Дата подання рукопису 08.07 2021
Використані джерела
 1. Вагущенко Л. Л. Интегрированные системы ходового мостика. Одесса, Латстар, 2003, 170 с.
 2. Дранчук С. М., Завадський В. А., Харченко Р. Ю. Моніторинг швидко змінних у часі процесів в суднових машинах, з подальшим аналізом результатів ISSN2221-3805. Електротехнічні та комп'ютерні системи, 2019, № 31(107), с. 118–127. https://doi.org/10.15276/eltecs.31.107.2019.11
 3. Криштоп В. Г. Экспериментальное моделирование температурной зависимости амплитудно-частотной характеристики преобразователей вращательных движений на основе электрохимических преобразователей. Электрохимия, 2014, т. 50, № 4, с. 392–397. https://doi.org/10.7868/s0424857014040057
 4. Ozerkin D. V., Bondarenko V. O. Using microthermostatting to increase thermal stability of on-board electronics. Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Instrument Engineering, 2020, no. 3(132), pp. 18–36. https://doi.org/10.18698/0236-3933-2020-3-18-36
 5. Жадобин Н. Е., Королев, В. В., Заставный С. В. Контроль механических напряжений и деформаций в корпусе судна. Контроль и диагностика, 2010, № 2, с. 38–43.
 6. Single and Multichannel, Synchronous Voltage-to-Frequency Converters AD7741/7742. Datasheet. https://www.analog.com/en/index.html (15 May 2021)
 7. Дерябин В. Преобразователи напряжение – частота. Инженерная электроника, 2004, № 8, с. 13–23.
 8. Завадський В. А., Дранчук С. М., Чайка А. В. Аналогово-частотний перетворювач для тензометричних датчиків суднового обладнання. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Суднова електроінженерія, електроніка і автоматика", Україна, Одеса, 2019, с. 50–54.
 9. Имитатор тензодатчика "Микросим-04М". Версия 1.20. Паспорт. Обнинск, НПП Метра, 2002, 21 с.
 10. Естифеев А. В. Микроконтроллеры семейства Tiny и Mega фирмы Atmel. Москва, Додэка-ХХI, 2006, 589 с.
 11. Касаткин А. С. Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков. Москва, Энергия, 1966, 120 с.
 12. Kitchin Ch., Counts L. A designer’s guide to instrumentation amplifiers. Analog Devices Inc., 2000, 66 p.