Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2021, № 3-4, с. 30-35.
DOI: 10.15222/TKEA2021.3-4.30
УДК 621:[376.9+396.6]
Модулятор для здійснення амплітудної модуляції багатьох складових
(українською мовою)
Горбатий І. В., Карп Ю. С., Цимбалюк І. Р.

Україна, Національний університет «Львівська політехніка».

Проведено огляд принципів побудови сучасних цифрових систем безпроводового зв’язку, зокрема систем з амплітудною модуляцією багатьох складових (АМБС). Обґрунтовано доцільність створення приймально-передавальних систем з АМБС. Проведено розрахунок частотної, енергетичної та інформаційної ефективності АМБС-сигналів, проведено порівняння результатів з іншими видами цифрової модуляції. Запропоновано та розглянуто принципову схему і конструктивну реалізацію модулятора для здійснення АМБС.

Ключові слова: амплітудна модуляція багатьох складових (АМБС), модулятор для здійснення АМБС, частотна ефективність, енергетична ефективність, інформаційна ефективність.

Дата подання рукопису 06.05 2021
Використані джерела
 1. Kamurthi R. T., Chopra Sh. R., Gupta A. Higher order QAM schemes in 5G UFMC system. 2020 International Conference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI). Pune, India, 2020. https://doi.org/10.1109/ESCI48226.2020.9167619
 2. Ortega-Ortega A. L., Bravo-Torres J. F. Combining LDPC codes, M-QAM modulations, and IFDMA multiple-access to achieve 5G requirements. 2017 International Conference on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP). Cholula, Mexico, 2017. https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2017.7891828
 3. Neelam S. G., Sahu P. R. Error performance of QAM GFDM waveform with CFO under AWGN and TWDP fading channel. 2019 National Conference on Communications (NCC). Bangalore, India, 2019. https://doi.org/10.1109/NCC.2019.8732207
 4. Солодовник В. І. Алгоритм адаптивної модуляції та просторового мультиплексування у багатоантенних системах безпроводового зв’язку. Збірник наукових праць ВІТІ, 2018, № 3, с. 103–111.
 5. Sharma S. Digital Communications. India, S.K. Kataria & Sons, 2013.
 6. Zheng B., Deng L., Sawahashi M., Kamiya N. High-order circular QAM constellation with LDPC coding rate for phase noise channels. 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2017). Bali, Indonesia, 2017. https://doi.org/10.1109/WPMC.2017.8301807
 7. Spasojevic P., Budisin S-Z. Uniquely generated paraunitary-based complementary QAM sequences. 51st Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. Pacific Grove, CA, USA, 2017. https://doi.org/10.1109/ACSSC.2017.8335659.
 8. Staszek K., Gruszczynski S., Wincza K. Direct N-QAM multiport modulators utilizing bulter matrices. 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON), Poland, Krakow, 2016. https://doi.org/10.1109/MIKON.2016.7492123
 9. Wei R-Y., Wang X-J. Differential 16-QAM and 16-APSK for uplink massive MIMO systems. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 170–173. https://doi.org/10.1109/LWC.2017.2763143
 10. Горбатий І. В. Амплітудна модуляція багатьох складових. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2009, вип. 50, c. 186–190.
 11. Gorbatyy I. V. Investigation of the technical efficiency of state-of-the-art telecommunication systems and networks with limited bandwidth and signal power. Automatic Control and Computer Sciences, 2014, № 1, pp. 63-75. https://doi.org/10.3103/s0146411614010039
 12. Горбатий І. В., Бондарєв А.П. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи. Україна, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2016.
 13. Горбатий І. В., Чорній М.Б. Високоефективна телекомунікаційна система на основі амплітудної модуляції багатьох складових. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіотехніка та телекомунікації. 2018, с. 23 — 28.