Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2021, № 5-6, с. 20-25.
DOI: 10.15222/TKEA2021.5-6.20
УДК 621.372.632
Контроль працездатності НВЧ-каналів приймання телеметричної інформації за непрямими параметрами
(українською мовою)
Чміль В. В.

Україна, м. Київ, Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Обґрунтовано доцільність і можливість оцінки працездатності НВЧ-каналів систем прийняття телеметричної інформації за непрямими параметрами. Описано принципи побудови системи контролю параметрів інформаційного каналу НВЧ-приймача за непрямими параметрами на прикладі її практичної реалізації на радіоастрономічній приймальній системі НВЧ-діапазону пункту приймання телеметричної інформації радіотелескопа РТ-32 С, Х, K Центра космічних досліджень та зв’язку ДКАУ.

Ключові слова: НВЧ-канал, контроль параметрів, непрямі параметри, телеметрія.

Дата подання рукопису 20.11 2021
Використані джерела
  1. Есепкина Н. А., Корольков Д. В., Парийский Ю. Н. Телескопы и радиометры. Москва, Наука, 1973, 476 с.
  2. Глушеченко Э. Н., Пилипенко А. М., Слонин Э. В. и др. Особенности конструктивно-технологических решений приемной системы малых радиотелескопов. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2016, №2–3, с. 21–25. http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2016.2-3.21
  3. Пустоваров В. В., Коломійцев О. В., Сачук І. І. та ін. Мобільна суміщена інформаційно-вимірювальна система. Патент України на корисну модель № 102676, 2015, бюл. № 21.
  4. Антюфеев А. В., Королев А. М., Патока А. Н. и др. Создание радиотелескопа РТ-32 на базе антенной системы MARK-4B. 2. Оценка возможности проведения спектральных наблюдений радиоастрономических объектов. Радіофизика и радиоастрономія, 2019, т. 24, № 3, с. 163–183. https://doi.org/10.15407/rpra24.03.163
  5. Іпатов О. Б., Скресанов В. Н., Іванов Д. В. та ін. Криогенний приймальний фокальний блок для телескопів радіоінтерферометричного комплексу нового покоління. Радіофізика і радіоастрономія, 2014, т. 19, № 1.
  6. Пилипенко О. М., Сундучков І. К., Чміль В. В. та ін. Радиометрический приемный комплекс и пути снижения вносимой им погрешности в радиометрические измерения. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2015, №5–6, с. 14–21. http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2015.5-6.14
  7. Данилевич С. Б., Колєсніков С. С., Пальчук Ю. А. Застосування імітаційного моделювання при атестації методик контролю і випробувань. Вимірювальна техніка, 2011, №7, с. 70–73.
  8. Сундучков І. К., Чміль В. В. Оптимізація структури побудови перетворювального каналу Ка-діапазону з метою мінімізації флуктуаційної похибки НВЧ-каналу радіоприймальної системи малих радіотелескопів. Тези доповідей 15-ї Української конференції з космічних досліджень, Україна, м. Одеса, 2015, с. 173.