Главная
 

24-та МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
29—31 травня 2023 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Видавничий центр ПП «Політехперіодика» (м. Одеса)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н. (Одеська політехніка)

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна (ПП «Політехперіодика», Одеса)

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (Одеська політехніка)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Троянський Олександр В’ячеславович, к. т. н.

Вчені секретарі: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н.;
Тининика Олександр Миколайович, к. т. н.
(Одеська політехніка)

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (Львівська політехніка, Україна)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology,
     Estonia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Guilbert D., Dr. (Universite de Lorraine, France)
Dhoska K., Dr. (Polytechnic University of Tirana, Albania)
Jarich M., Dr. Sс. (University of Belgrade, Serbia)
Morales D. P., D.Eng. (Universidad de Granada, Spain)
Мокрицький В. А., д.т.н. (Одеська політехніка, Україна)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University, Кишинів,
      Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Pires V., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Portugal)
Плаксін С. В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      та технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Rodriguez N., D.Eng. (Universidad de Granada, Spain)
Rodzik D., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Сафронов П. С., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Serbia)
Szczurko J., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інформаційні технології та захист інформації в електроніці та телекомунікації
Секція 2. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи
Секція 3. Проєктування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
Секція 4. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології

Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com, тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва