Главная
 
UA   RU

22-га МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
24—28 травня 2021 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет (Україна)
Лодзінський технічний університет (Польща)
Видавничий центр «Політехперіодика» (Одеса, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н., ОНПУ

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна, ПП «Політехперіодика»

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Піліпенко В. О., д. т. н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Чміль В. М., к. т. н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Єфіменко Анатолій Афанасійович, д. т. н., ОНПУ

Вчений секретар: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н., ОНПУ

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (НУ «Львівська політехніка»,
      Україна)
Vajda I., Dr.Sc. (Budapest University of Technology and
     Economics, Budapest, Hungary)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology,
     Tallinn, Estonia)
Galkin I., Prof. (Riga Technical University, Riga, Latvia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Dhoska K.,Dr. (Polytechnic University of Tirana, Tirana,
     Albania)
Казаков А. І., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Martins J., Prof. (Instituto de Desenvolvimento de Novas
     Tecnologias, Caparica, Portugal)
Мокрицький В. А., д.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University,
     Кишинів, Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Pires V., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Setubal,
     Portugal)
Петлицька Т. В., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Плаксін С. В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      та технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Rodzik D., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Romero-Cadaval E., Prof. (Universidad de Extremadura,
     Badajoz, Spain)
Rychlik A., Ph.D. (Lodz University of Technology, Poland)
Сафронов П.С., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Солодуха В. О., к.т.н. (ВАТ «Інтеграл», Мінськ, Білорусь)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Сербія)
Szczurko J., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)
Тининика О. М., к.т.н. (ОНПУ, Одеса, Україна)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інформаційні технології та захист інформації в електроніці та телекомунікації
1.1. Автоматизація проектування.
1.2. Комп'ютерне моделювання та оптимізація.
1.3. Технології моделювання фізичних процесів.
1.4. Математичні методи в крипто- та стеганографії.
1.5. Захист інформації від несанкціонованого доступу, виявлення порушення цілісності інформаційних контентів.
1.6. Управління інформаційною безпекою.
1.7. Апаратні та програмні методи захисту інформації.

Секція 2. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи
2.1. Радіолокаційні системи.
2.2. Передача та обробка сигналів.
2.3. Апаратні радіоелектронні засоби.
2.4. Телевізійні пристрої та системи.
2.5. Технології та засоби зв’язку.
2.6. Телемедицина.

Секція 3. Проєктування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
3.1. Проєктування та виробництво електронних засобів. Мікроелектромеханічні системи.
3.2. Надійність. Забезпечення теплових режимів.
3.3. Системи автоматизованого проектування.
3.4. Технологічні процеси виробництва електронних компонентів, вузлів, апаратів.
3.5. Метрологія. Стандартизація.
3.6. Конструкційні матеріали.

Секція 4. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології
4.1. Функціональна мікро- та наноелектроніка.
4.2. Опто- та акустоелектроніка.
4.3. Вимірювачі-перетворювачі.
4.4. Світлодіодна техніка.
4.5. Матеріали мікро- та наноелектроніки.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявки на включення доповіді до Програми конференції приймаються разом з тезами за адресою <tkea.journal@gmail.com> (див. форму заявки тут).

Термін розгляду тез доповіді — один місяць.

Реквізити для оплати участі (відповідно до заявки) будуть направлені авторам разом з повідомленням про включення доповіді до Програми.

Вимоги до тез доповіді викладено в шаблоні (див. тут).

Плановані публікації

Труди конференції з тезами доповідей будуть опубліковані до її початку, а по закінченні розміщені в Інтернеті на сайті конференції.

Ключові дати
Подання матеріалів до розгляду 30/03/2021
Повідомлення про прийняття доповіді 30/04/2021
Розсилка запрошення з Програмою конференції 15/05/2021

Вартість участі (резиденти / нерезиденти України)

Включення доповіді до програми конференції — 520 грн. / 100 дол. США
Книга з матеріалами конференції — 150 грн. / 20 дол. США
Компакт-диск з матеріалами конференції — 80 грн. / 15 дол. США

Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com, тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва