Главная
 
UA   RU

23-тя МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Одеса, Україна
23—27 травня 2022 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка» (Україна)
Видавничий центр ПП «Політехперіодика» (Одеса, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Оборський Геннадій Олександрович, д. т. н., Одеська політехніка

Відп. секретар: Тихонова Олена Анатоліївна, ПП «Політехперіодика»

Секретар: Алєксєєва Олександра Олексіївна, ПП «Політехперіодика»

Дмитришин Д. В., д. ф.-м. н. (Одеська політехніка, Україна)
Чміль В. М., к. т. н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Єфіменко Анатолій Афанасійович, д. т. н. (Одеська політехніка)

Вчені секретарі: Садченко Андрій Валерійович, к. т. н., Тининика Олександр Миколайович, к. т. н.
(Одеська політехніка)

Бондаренко О. Ф., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Бондарєв А. П., д.т.н. (Львівська політехніка, Україна)
Vinnikov D., Dr.Sc.(Tallinn University of Technology, Estonia)
Глушеченко Е. М., к.т.н. (НВП «Сатурн», Київ, Україна)
Guilbert D., Dr. (Universite de Lorraine, France)
Dhoska K.,Dr. (Polytechnic University of Tirana, Albania)
Мокрицький В. А., д.т.н. (Одеська політехніка, Україна)
Morales D. P., D.Eng. (Universidad de Granada, Spain)
Невлюдов І. Ш., д.т.н. (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Nika D., Dr.Sc. (Moldova State University, Кишинів,
      Молдова)
Ніколаєнко Ю. Є., д.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Pires F., Prof. (Instituto Politecnico de Setubal, Portugal)
Плаксін С. В., д.ф.-м.н. (Інститут транспортних систем
      та технологій НАНУ, Дніпро, Україна)
Rodriguez N., D.Eng. (Universidad de Granada, Spain)
Rodzik D., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Rychlik A., Ph.D. (Lodz University of Technology, Poland)
Сафронов П. С., к.т.н. (КПІ ім. Ігоря Сікорського,
     Київ, Україна)
Stevich Z., Dr. Sc. (University of Belgrade, Serbia)
Szczurko J., Ph.D. (Military University of Technology,
      Warsaw, Poland)
Томашик В. М., д.х.н. (Інститут фізики напівпровідників
      ім. В. Є. Лашкарьова, Київ, Україна)


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи
Секція 2. Проектування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
Секція 3. Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології

Реквізити для зв’язку:  
	е-mail tkea.journal@gmail.com, тел. +38 (099) 444-63-52.
		Відп. секретар ОК Олена Анатоліївна Тихонова
		Секретар ОК  Олександра Олексіївна Алєксєєва