Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2020, № 5-6, с. 20-27.
DOI: 10.15222/TKEA2020.5-6.20
УДК 621.372.22
Принципи реалізації співвісних НВЧ-з’єднувачів для сучасних радіоелектронних систем
(російською мовою)
Глушеченко Е. М.

Україна, м. Київ, Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Багато сучасних РЕЗ створюються на базі антенних решіток типу АФАР (активна фазована антенна решітка) або ЦААР (цифрова активна антенна решітка), коли для введення/виведення НВЧ-сигналу необхідні особливі спеціалізовані з'єднувачі нових типів і конструктивних рішень. Метою даної роботи є підвищення якості та надійності коаксійно-мікросмужкових з'єднувачів і хвилеводно-коаксіальних з'єднувачів-трансформаторів поздовжнього типу.
У статті проведено аналіз принципів компонування антенно-фідерних трактів сучасних радіоелектронних систем із використанням НВЧ-з'єднувачів і обґрунтовано доцільність створення нових типів спеціалізованих НВЧ-з'єднувачів. Показано проблеми використання в антенних решітках відомих коаксіально-мікросмужкових з'єднувачів із нарізним з'єднанням.
Розглянуто принцип реалізації НВЧ-з'єднувача врубного типу з гіперболоїдними контактами та його переваги, а також конструкцію такого з'єднувача — блоковий коаксіально-мікросмужковий перехід і кабельну частину. Наведено основні технічні параметри НВЧ-з'єднувачів врубного типу. На основі аналізу переваг і недоліків відомого співвісного хвилеводно-коаксіального переходу сформовано вимоги для створення нових НВЧ-з'єднувачів цього типу. Запропоновано варіант конструктивної реалізації поздовжньо-співвісних хвилеводно-коаксіальних з'єднувачів-трансформаторів та наведено їхні основні характеристики.
Розглянуті варіанти конструктивної реалізації коаксіально-мікросмужкового з'єднувача врубного типу і поздовжньо-співвісного хвилеводно-коаксіального з'єднувача-трансформатора були виготовлені, а їхні характеристики ретельно досліджені. Аналіз результатів проведених випробувань і вимірювань параметрів дозволяє стверджувати, що запропоновані технічні рішення є надійними, відтворюваними та серійнопридатними, їх можна рекомендувати для застосування у сучасних радіоелектронних системах.

Ключові слова: НВЧ, з'єднувач, хвилевід, коаксіальна лінія, трансформатор, узгодження, втрати.

Дата подання рукопису 06.10 2020