Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2021, № 1-2, с. 54-60.
DOI: 10.15222/TKEA2021.1-2.54
УДК 621.396.1
Оцінка складності складання вузлів електронної апаратури
(російською мовою)
Тининика А. Н.

Україна, Одеський національний політехнічний університет.

Статтю присвячено оцінці складності збиральних систем. Розглянуто особливості ліній збірки як виробничих систем і причини постійного зростання їхньої складності. Складні системи збірки є дорогими для впровадження, запуску, контролю та обслуговування, складність впливає на продуктивність, якість і надійність, тому під час проєктування будь-якої складальної системи необхідно шукати компроміси між особливостями її майбутнього функціонування, вартістю та складністю. Для цього потрібно вміти кількісно оцінювати складність. Проведене дослідження дозволило класифікувати методи аналізу складності та запропонувати модель, яка дозволяє певною мірою кількісно оцінювати складність збірки вузлів електронної апаратури та може використовуватися для роботи з ускладненими багатопредметними лініями. Модель враховує взаємозв'язок між варіантністю зібраних виробів, обладнанням робочих станцій, інструментами та засобами підтримки процесу складання. Обговорено об'єктивні та суб'єктивні аспекти складності виробництва. Розглянуто показники складності роботи оператора. Для чисельної оцінки складності показників пропонується користуватися шкалою Лайкерта. Продовження досліджень вбачається з врахуванням наступних проблем. Проєктувати збірку бажано з урахуванням людського фактора, беручи до уваги взаємозв'язок технологічних операцій, інструментів і принципів ергономіки. Це пов’язано з тим, що на ручних і напівавтоматичних робочих місцях роль людини-оператора має вирішальне значення. Зв'язок рівня ергономічності та складності необхідно встановити з використанням функції корисності, методів нечіткої логіки, комп'ютерних експериментів з манекеном.

Ключові слова: складність виробництва, багатопредметні складальні лінії, моделі, соціально-технічні системи, кількісні методи.

Дата подання рукопису 11.01 2021
Використані джерела
 1. ElMaraghy W., Elmaraghy H., Tomiyama T., Monostori L. Complexity in engineering design and manufacturing. CIRP Annals, 2012, vol. 61, iss. 2, p. 793-814. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.001
 2. Schuha G., Rudolfa S., Riesenera M. et al. Product production complexity research: developments and opportunities. Procedia CIRP, 2017, vol. 60, p. 345-351. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.01.006
 3. Falck A.-C., Rosenqvist M. Relationship between complexity in manual assembly work, ergonomics and assembly quality. Ergonomics for Sustainability and Growth, NES 2012, Stockholm, Sweden.
 4. Fassberg T., Fasth A., Hellman F. et al. Interaction between complexity, quality and cognitive automation. In: 4th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, 2012, Ann Arbor, MI, USA.
 5. D'Addona D. Emergent synthetic approach for management of complexity in production systems. Cogent Engineering, 2019, 20 p.
 6. Papakostas N., Efthymiou K., Chryssolouris G. et al. Assembly process templates for the automotive industry. In: 3rd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, 2010, Trondheim, Norway, p. 151-156.
 7. ElMaraghy H., Samy S.N., Espinoza V. A classification Code for Assembly Systems. In: 3rd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, 2010, Trondheim, Norway, p. 145-150.
 8. Vogel W., Lasch R. Complexity drivers in manufacturing companies: a literature review. Springer.com, 2016, 66 p. Alkan В., Vera D. A., Ahmad M., et al. Complexity in manufacturing systems and its measures: a literature review. European J. Industrial Engineering, 2018, vol. 12, no. 1, p. 115-151.
 9. Соколов В.В. Подход к оценке сложности систем. АИТ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ait.org.ua/p/pub_podhod.html (Дата обращения 25.02.2021)
 10. ElMaraghy W. H., Urbanic R. J. Assessment of manufacturing operational complexity. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 2004, vol. 53, iss. 1, p. 401-406. https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60726-4
 11. Zeltzer L., Limere V., Aghezzaf E.-H., Van Landeghem H. Measuring the objective complexity of assembly workstations, Int. Multi-Conf. on Computing in the Global Information Techn., Venice, Italy, 2012.
 12. Efthymiou K., Pagoropoulos A., Papakostas N. et al. Manufacturing systems complexity: An assessment of manufacturing performance indicators unpredictability. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2014, vol. 7, iss. 4, p. 324-334.
 13. Brinzer B., Schneider K. Complexity assessment in production: linking complexity drivers and effects. 53rd CIRP Conference on Manufacturing Systems, 2020, vol. 93, p. 694-699. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.04.014
 14. Asadi N., Jackson M., Fundin A. Drivers of complexity in a flexible assembly system- A case study. 48th CIRP Conference on manufacturing systems — Procedia CIRP, 2016, vol. 41, pp. 189-194. https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.12.082
 15. Ribeiro L., Hochwallner M. On the design complexity of cyberphysical production systems. Complexity, 2018, article ID 4632195, 13 p. https://doi.org/10.1155/2018/4632195
 16. Gazizov T., Sagiyeva I., Kuksenko C. Solving complexity problem in the electronics production process by reducing the sensitivity of transmission line characteristics to their parameters variations. Complexity, vol. 2019, article ID 6301326, 11 p. https://doi.org/10.1155/2019/6301326