Главная
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2022, № 1-3, с. 44-49.
DOI: 10.15222/TKEA2022.1-3.44
УДК 539.1.074.23
Цифрова обробка в ПЛІС імпульсів газового детектора гамма-випромінювання для придушення акустичних завад
(українською мовою)
Пудов О. О., Соколов С. О., Абизов О. С., Рибка О. В., Кутній В. Є.

Україна, Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.

Для ксенонових пропорційних детекторів гамма-випромінювання розроблено вимірювальний тракт на основі ПЛІС та алгоритм цифрової обробки сигналів, що дозволяє відокремлювати низькочастотний шум у вихідному сигналі детектора, який виникає внаслідок зовнішнього звукового впливу, від корисного сигналу — іонізаційних імпульсів. Такий підхід завдяки придушенню завад дає можливість проводити спектральні вимірювання гамма-випромінювання в умовах суттєвого акустичного фону, коли детектори зі звичайним спектрометричним трактом не справляються із завданням.

Ключові слова: детектори гамма-випромінювання, ксенон, пропорційні детектори, ПЛІС, цифрова обробка сигналу, придушення завад.

Дата подання рукопису 21.12 2021
Використані джерела
  1. Власик К.Ф., Грачев В.М., Дмитренко В.В. и др. Гамма-спектрометры на сжатом ксеноне. Приборы и техника эксперимента, 1999, № 5, с. 114–122.
  2. Bolic M., Drndarevic V. Digital gamma-ray spectroscopy based on FPGA technology. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2002, vol. 482, iss. 3, p. 761–766. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(01)01925-8
  3. Becker E.M., Farsoni A.T. Wireless, low-cost, FPGA-based miniature gamma ray spectrometer. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2014, vol. 761, p. 99–104. https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.05.096
  4. Novikov A. S., Ulin S. E., Dmitrenko V. V. et al. New modification of xenon gamma-ray detector with high energy resolution. Optical Engineering, 2014, vol. 53, no. 2, 021108. https://doi.org/10.1117/1.OE.53.2.021108
  5. Dmеtrenko V.V., Chemysheva I.V., Gratchev V.M. et al. Vibrostability of high pressure xenon gamma-ray detectors. 1999 IEEE Nuclear Science Symposium. Conference Record. 1999 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (Cat. No.99CH37019), 1999, vol. 2, p. 665–669. https://doi.org/10.1109/NSSMIC.1999.845756
  6. Seifert A., Milbrath B., Pitts W. K., Smith E. Implementation of a noise mitigation strategy for a high-pressure xenon detector. IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, 2005, p. 1262–1266. https://doi.org/10.1109/NSSMIC.2005.1596549
  7. Sokolov S., Pudov A., Rybka A. et al. Gas-filled gamma-radiation detector based on high-purity xenon. East European Journal of Physics, 2020, no. 4, p. 28–34. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2020-4-04
  8. Manchanda R.K., Ye Z., Sood R.K. Ultra-high-pressure proportional counter. Part I: Argon. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 1990, vol. 292, p. 373–385. https://doi.org/10.1016/0168-9002(90)90394-L